PERLA SNC DOOR ZATTI C. & C.CAMPEGGIO PUNTA D'ORO

VIA I. ANTONIOLI, 51/53 - 25049 ISEO (BS) - ITALIË

Informatie ingevolge en voor de toepassing van art. 13, Re. EU. 2016/679

Geachte heer / mevrouw

We willen u laten weten dat de EU-verordening 2016/679 ("Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens") voorziet in de bescherming van personen en andere onderwerpen en in het respect voor de verwerking van persoonsgegevens. In overeenstemming met art. 13, daarom bieden wij u de volgende informatie:

1. Doel, rechtsgrondslag van de gegevensverwerking:

a) de verwerking van persoonlijke gegevens door u verstrekt, is uitsluitend bedoeld om aan de contractuele verplichtingen te voldoen en om aan specifieke verzoeken te voldoen, evenals om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met name boekhoudkundige, fiscale en registratievereisten voor een verblijf in onze faciliteit.

b) bovendien, met de voorafgaande toestemming van art.7, zullen uw gegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten voor commerciële voorstellen en reclamemateriaal dat zal worden verzonden via e-mail, post, telefooncontact, nieuwsbrief, sms, facebook, Instagram en sociale netwerken.

2. Verwerkingsmethoden:

met betrekking tot de vermelde doeleinden, worden uw gegevens elektronisch en handmatig verwerkt. De verwerkingen worden op een dergelijke manier uitgevoerd dat de logische, fysieke beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens wordt gegarandeerd.

3. Gerechtigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of derden worden nagestreefd:

de legitieme belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking bij de verwerking van gegevens worden nagestreefd, worden gegeven door de contractuele verplichtingen tussen de partijen te respecteren en na te leven.

4. Aard van persoonsgegevens:

Uw persoonlijke gegevens en die van de gezinseenheid worden verwerkt in geval van verblijf met dezelfde verdragen bij de uitvoering van de door u gevraagde dienst.

5. Verplicht of facultatief karakter van de bepaling

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

A) zonder uw toestemming, met verplichte aard, om precontractuele, contractuele en fiscale verplichtingen na te komen; de verplichtingen nakomen die de wet, een verordening, de communautaire wetgeving of een bevel van de Autoriteit biedt; de rechten van de Eigenaar uitoefenen, bijvoorbeeld het recht om zich voor de rechtbank te verdedigen;

B) alleen met uw specifieke toestemming met een optioneel karakter, voor marketingdoeleinden. om u commerciële communicatie via fax / sms / e-mail te sturen met betrekking tot diensten en producten.

6. Reikwijdte van communicatie en verspreiding van gegevens.

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt:

· Verplicht voor het hoofdbureau van de politie na het wetsdecreet van 7 januari 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

· Aan alle proefpersonen aan wie het vermogen om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens wordt erkend met kracht van normatieve bepalingen.

· Aan onze medewerkers en medewerkers, als onderdeel van hun taken.

· Aan al die natuurlijke en / of rechtspersonen, publiek en / of privaat wanneer de communicatie noodzakelijk of functioneel is voor de uitvoering van onze activiteit en op de manieren en voor de hierboven beschreven doeleinden, bijvoorbeeld: banken, verzekeringsmaatschappijen, verificatie-instellingen, instellingen van controle, incasso bedrijf, etc.

7. Doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.

De gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

8. Modus en duur van opslag van persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de strikt noodzakelijke tijd. Specifiek, fiscale en boekhoudkundige gegevens van de beëindiging van de 11-jarige relatie.

9. Bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces.

Er is geen geautomatiseerd besluitvormingsproces.

10. Identificatiegegevens van de eigenaar.

DE "EIGENAAR" VAN DE VERWERKING, op grond van artikel 28 van de Code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, is PERLA SNC DI ZATTI C. & C.CAMPEGGIO PUNTA D'ORO VIA I. ANTONIOLI, 51/53 - 25049 ISEO (BS ), Tel. 030980084, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger MASSIMO BRESCIANINI.

11. Rechten van de belanghebbende.

11.1 Artikel 15 (recht van toegang), 16 (recht van rectificatie) van EU Reg. 2016/679.

De belanghebbende heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de bevestiging te verkrijgen dat de verwerking van zijn persoonsgegevens betreffende hem wordt uitgevoerd en, in dit geval, om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en informatie in deze informatie.

11.2 Het recht waarnaar wordt verwezen in art. 17 van de EU Reg. 2016/679 - recht op annulering ("Recht op vergetelheid").

De belanghebbende heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke de verwijdering van persoonsgegevens over hem zonder ongerechtvaardigde vertraging te verkrijgen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens te verwijderen zonder ongerechtvaardigde vertraging, indien een van de volgende redenen bestaat:

a) persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

b) de betrokkene de toestemming voor de verwerking intrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a), of artikel 9, lid 2, letter a) en als er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking ;

c) de betrokkene zich verzet tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, en er geen legitieme heersende reden is om door te gaan met de verwerking, of hij zich tegen de verwerking verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2;

d) persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgesteld bij Uniewetgeving of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is;

f) persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van EU-verordening 2016/679.

11.3 Recht volgens art. 18 Recht op beperking van behandeling.

De belanghebbende heeft het recht om de behandelingsbeperking te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking wanneer een van de volgende hypotheses optreedt:

a) de betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende de periode die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van dergelijke persoonsgegevens te verifiëren;

b) de verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het verwijderen van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan dat het gebruik ervan beperkt is;

c) hoewel de voor de verwerking verantwoordelijke deze niet langer nodig heeft voor de doeleinden van verwerking, zijn persoonsgegevens noodzakelijk voor de betrokkene om een ​​recht in de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

d) de belanghebbende heeft zich verzet tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, EU-verordening 2016/679 in afwachting van verificatie met betrekking tot de mogelijke prevalentie van de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot die van de belanghebbende partij.

11.4 Recht bedoeld in artikel 20 Recht op gegevensportabiliteit.

De belanghebbende heeft het recht om in een gestructureerd formaat, gebruikelijk en leesbaar door automatische apparatuur, de persoonsgegevens die hem betreffende zijn aan een gegevensbeheerder te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te sturen naar een andere gegevensbeheerder deel van de datacontroller.

Als u meer informatie wilt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met andere woorden, de rechten wilt uitoefenen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 11 hierboven, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres:

Voordat u deze kunt verstrekken of informatie kunt wijzigen, in de kortst mogelijke technische tijd, kan het nodig zijn om uw identiteit te verifiëren en enkele persoonlijke vragen over de verstrekte gegevens te beantwoorden.

12. Intrekking van toestemming voor behandeling.

De belanghebbende heeft het recht de toestemming op elk moment in te trekken zonder de wettigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van de toestemming die vóór de herroeping is gegeven.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vergezeld van een fotokopie van uw identiteitsdocument, met de volgende tekst: << herroeping van toestemming voor de verwerking van al mijn persoonlijke gegevens >>. Aan het einde van deze operatie worden uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk uit de archieven verwijderd.

12. Intrekking van toestemming voor behandeling.

De belanghebbende heeft het recht de toestemming op elk moment in te trekken zonder de wettigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van de toestemming die vóór de herroeping is gegeven.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vergezeld van een fotokopie van uw identiteitsdocument, met de volgende tekst: << herroeping van toestemming voor de verwerking van al mijn persoonlijke gegevens >>. Aan het einde van deze operatie worden uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk uit de archieven verwijderd.

13. Cookiebeleid - Ons cookie-beleid.

Net als veel andere websites kan onze website www.camping-puntadoro.com informatie uit de browser opslaan of ophalen, met name in de vorm van cookies. Deze informatie kan betrekking hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of het internettoegangsapparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) ze worden hoofdzakelijk gebruikt om de werking van de site efficiënter te maken, en biedt ook een meer gepersonaliseerde surfervaring en het onthouden van de eerder gemaakte keuzes. Hieronder vindt u meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

Cookie categorieën

Deze website maakt gebruik van de volgende categorieën cookies, mogelijk door Perla S.N.C. en derde partijen.

1. Technische cookies

Ze worden gebruikt om de navigatie en het gebruik van de functies van de website te vergemakkelijken. Onder de technische cookies wijzen wij op de essentiële cookies die functies mogelijk maken zonder welke het niet mogelijk zou zijn om volledig gebruik te maken van de website, evenals de prestatiecookies die zorgen voor verbeterde functionaliteit. Met de functiecookies kan de website de eerder gemaakte keuzes onthouden (bijvoorbeeld de taal of het geografische gebied waar u zich bevindt) en ze voorstellen aan volgende toegangen om betere en gepersonaliseerde diensten te bieden. Prestatiecookies laten u weten hoe bezoekers de site gebruiken om hun werking te kunnen evalueren en verbeteren. Ze laten u bijvoorbeeld weten welke pagina's het meest en het minst worden bezocht. Ze houden onder meer rekening met het aantal bezoekers, de tijd die gebruikers doorbrengen op de site en de manier van ophalen. Op deze manier weten we wat goed werkt en wat te verbeteren, en zorgen we ervoor dat pagina's snel worden geladen en correct worden weergegeven. Alle informatie verzameld door deze cookies is anoniem en niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van de gebruiker. We gebruiken de diensten van Google, Adobe en Marin Software om deze functies uit te voeren.

2. Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies van andere sites en zijn opgenomen in verschillende elementen die op de pagina zelf worden gehost, zoals kaarten, afbeeldingen en video's.

Ga voor meer informatie over cookies van derden naar de website www.youronlinechoices.com.

3. Profileer cookies

Ze worden gebruikt om reclameboodschappen en -services te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die u heeft aangegeven. Ze worden met name gebruikt om u advertenties en services aan te bieden die mogelijk dicht bij uw interesses liggen, en om individuele profielen op uw smaak, uw voorkeuren en uw consumptiekeuzes te maken, zoals gedetecteerd tijdens het browsen op de website of door de vergelijking van de activiteiten die u via uw browser hebt uitgevoerd. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om het beheer van een bepaalde advertentie te beperken of om de effectiviteit van een campagne af te leiden uit de frequentie van het weergeven van de relatieve advertenties. Perla S.N.C. en externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken zowel eigen cookies als cookies van derden om de correlatie te bepalen tussen bezoeken aan de website en vertoningen in het Google Display Netwerk, ander gebruik van advertentieservices en interacties met dergelijke vertoningen en advertentieservices, en om rapporten over demografische gegevens en Google Analytics-interesses te bepalen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken voor het evalueren van het gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over de website-activiteit voor haar exploitanten en het aanbieden van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren of door de Google-pagina gewijd aan de momenteel beschikbare deactiveringsfuncties te bezoeken, waardoor sommige functies met betrekking tot deze website worden uitgeschakeld. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar de volgende link https://policies.google.com/privacy

Cookies uitschakelen

Het is mogelijk om de werking van cookies uit te schakelen met behulp van de instellingen van de gebruikte browser. In dit geval is het mogelijk dat niet alle functies van deze site operationeel blijven. De instellingen met betrekking tot deze keuze kunnen worden gecontroleerd en gewijzigd in het browservoorkeurenvenster.